Modificarea Legii contravențiilor silvice a intrat în vigoare

Legea nr. 134/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I, astfel modificarea legii contravențiilor silvice a intrat in vigoare.

Consolidarea la zi a textului Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2010; OUG 71/2011; OUG 51/2016; L 134/2017.

Constituie contravenție silvică depășirea posibilității, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I și fără existența aprobărilor legale în acest sens, și se sancționează după cum urmează:

a) cu avertisment, dacă depășirea reprezintă până la 3% din posibilitate;
b) cu amenda de la 5.000 lei până la 10.000 lei dacă depășirea reprezintă 3,1% – 10% din posibilitate;
c) cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei dacă depășirea reprezintă 10,1% – 25% din posibilitate;
d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei dacă depășirea reprezintă peste 25% din posibilitate.

(2) Sancțiunea prevazută la alin. (1) se aplică administratorului fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolului silvic de regim, după caz.

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei urmatoarele fapte:

a) neasigurarea de către administratorii drumurilor și ai căilor ferate forestiere a intreținerii și reparării acestora, conform normelor legale în vigoare;
b) neindeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligației de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c).

Incheierea contractului este condiționată în mod expres de existența documentelor de proprietate, precum și de existența limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenție în situația în care limitele proprietății forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant.